పొలంబాట " అనే కార్యక్రమం

  తెనాలి (ప్రజా అమరావతి); మండలం నందివెలుగు గ్రామంలో తెనాలి శాసన సభ్యులు   అన్నాబత్తుని శివకుమార్  ఆధ్వర్యంలో "పొలంబాట " అనే కార్యక్రమం


ను ప్రారంభించి, రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు.

Comments