కేజీబీవీ విద్యార్థినిలకు ఏఎన్ఎంలే తల్లిదండ్రులు.
అమరావతి (ప్రజా అమరావతి); *కేజీబీవీ విద్యార్థినిలకు ఏఎన్ఎంలే తల్లిదండ్రులు * • సమగ్ర శిక్షా ఎస్పీడీ  బి.శ్రీనివాసరావు IAS.,  కేజీబీవీల్లో చదువుతున్న విద్యార్థినిల ఆరోగ్యం, భద్రత పరంగా నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఏఎన్ఎంలు విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ అని సమగ్ర శిక్షా ఎస్పీడీ  బి.శ్రీనివాసరా…
Image