పొగాకు పై ఆల్ ఇండియా నెట్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ సమావేశంరాజమహేంద్రవరం  (ప్రజా అమరావతి);పొగాకు పై ఆల్ ఇండియా నెట్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ సమావేశం ICAR కేంద్ర పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ, రాజమండ్రి నందు జనవరి 27, 28 తేదీలలో నిర్వహించడం జరుగుతోందని రాజమహేంద్రవరం సిటిఆర్ఐ డైరెక్టర్ శేషు మాధవ్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.ఈ రెండు రోజుల కార్యక్రమంలో 

డా. టి. ఆర్. శర్మ, డిప్యూటీ దర్శకుడు జనరల్ (ICAR), డా. ఆర్.కె. సింగ్ సహాయకుడు దర్శకుడు జనరల్ (ICAR) మరియు 80 మంది ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొనడం జరుగు తుందన్నారు. 


ఈ పొగాకు పరిశోధన కార్యక్రమం ద్వారా ది నెట్వర్క్ కేంద్రాలు, ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్టమైన సమస్య ల అధిగమించే అంశాలపై ప్రణాళిక యొక్క చర్య కోసం,  పరిశోధన పై ముఖ్యమైన వాణిజ్య పంటలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించి అభిప్రాయాలు పంచుకొనే వేదికగా ఈరెండు రోజుల సదస్సు నిర్వహించడం జరుగు తుందన్నారు.


కావున ఈ సమావేశాల షెడ్యూల్ ప్రచురణ నిమిత్తం పంపుతున్నాము.
Comments