ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌ "శ్రీ వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతులమీదుగా వర్త్యూవల్ విధానంలో ఇళ్లనిర్మాణం శంకుస్థాపన

  కొల్లిపర (ప్రజా అమరావతి);        తెనాలి నియోజకవర్గం కొల్లిపర మండలం వల్లభాపురం గ్రామంలో పేదలందరికి ఇచ్చిన ఇళ్లపట్టాల లేఔట్ లో జూన్ 03 వ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌ "శ్రీ వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతులమీదుగా వర్త్యూవల్ విధానంలో ఇళ్లనిర్మాణం శంకుస్థాపన


చేస్తున్న సందర్బంగా అధికారులతో కలిసి ఆ ఇళ్లపట్టాల లేఔట్ ను పరిశీలించిన తెనాలి శాసన సభ్యులు "శ్రీ అన్నాబత్తుని శివకుమార్ .