తిరుమల లో సెప్టెంబరు పండుగలు _ సెప్టెంబరు నెలలో తిరుమలలో విశేష పర్వదినాలు

 తిరుమల  లో సెప్టెంబరు పండుగలు _ సెప్టెంబరు నెలలో తిరుమలలో విశేష పర్వదినాలు

      

 తిరుమల (ప్రజా అమరావతి): తిరుమలలో సెప్టెంబర్ నెలలో పాటించాల్సిన ప్రత్యేక ఉత్సవాలు లేదా కార్యక్రమాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.


 సెప్టెంబర్ 2: నాద నీరంజనం వద్ద బాలకాండ మొదటి అఖండ పారాయణం, సోదస దిన బాలకాండ పారాయణం కోసం అంకురార్పణ


సెప్టెంబరు 3-18-వసంత మండపంలో షోడశ దిన బాలకంద్ పారాయణం దీక్ష ప్రారంభం.


 సెప్టెంబర్ 6: బలరాం జయంతి


సెప్టెంబర్ 9: వరాహ జయంతి


 సెప్టెంబర్ 10: వినాయక చవితి 


సెప్టెంబర్ 19: అనంత పద్మనాభ జయంతి


 సెప్టెంబరు నెలలో తిరుమలలో విశేష పర్వదినాలు:


■- సెప్టెంబర్ 2 న నాదనీరాజనం వేదికపై “బాలకాండ - సకల సంపత్ప్రదం” 1 వ అఖండ పారాయణం.


■- సెప్టెంబర్ 3 నుండి 18 వ తేదీ వరకు వసంత మండపంలో షోడశదిన బాలకాండ పారాయణ దీక్ష.


■- సెప్టెంబర్ 8 న బలరామ జయంతి.


■- సెప్టెంబర్ 9 న వరాహ జయంతి.


■- సెప్టెంబర్ 10 న వినాయక చవితి.


■- సెప్టెంబర్ 19 న అనంత పద్మనాభ వ్రతం.