ప్రారంభించిన కార్యక్రమం

 తెనాలి (ప్రజా అమరావతి);       తెనాలి మండలం నందివెలుగు గ్రామంలో నూతనంగా స్థాపించిన డబల్ హార్స్ మినపగుళ్ళు వారి శ్రీ మహదేవ డాల్ మిల్ ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థను ప్రారంభించిన కార్యక్రమంలో


తెనాలి నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు  అన్నాబత్తుని శివకుమార్ .