*భగీని హస్త భోజనము* 16-11-2020 సోమవారం భగినీ హస్త భోజనం అంటే ఏమిటి? ఏరోజున చేయాలి ? కార్తీక శుద్ధ విదియ అంటే దీపావళి వెళ్ళిన రెండవ నాడు భగినీ హస్త భోజనం అనే వేడుకను జరుపుకుంటారు. సోదరీ సోదరుల ఆప్యాయతానుబంధాలకు అద్దంపట్టే ఒక సంప్రదాయం ఈ భగినీ హస్త భోజనం. భగిని అంటే అక్క లేక చెల్లెలు. ఆమె పెట్టే భోజనం కనుక భగినీ హస్త భోజనం అంటారు. సోదరీ సోదరుల ప్రేమకి అద్దం పట్టే పండుగల్లో రాఖీ పండుగ తర్వాత చెప్పుకోదగినది ఇది. ఈనాడు అన్నదమ్ములు తమతమ అక్కాచెల్లెళ్ళ ఇళ్ళకు బహుమానాలు తీసుకెళ్ళి, వారి చేతి వంట తిని వారిచేత తిలకం దిద్దించుకుంటారు. “భయ్యా ధూజీ” అనే పేరుతొ ఉత్తరదేశంలో బాగా ప్రాచూర్యం పొందిన భగినీ హస్తభోజనం సోదరుని క్షేమానికి సంబంధించినది. భగినీహస్త భోజనం పురాణగాధ మన పురాణాల ప్రకారం యమధర్మరాజు సోదరి యమున వివాహమై వెళ్ళాక తన సోదరుని తన ఇంటికి ఎన్నోసార్లు ఆహ్వానించింది. కానీ యమధర్మరాజు వెళ్ళలేకపోయాడు. చివరికి ఒకసారి ఈ కార్తీక మాస విదియ రోజున యమున ఇంటికి వెళ్తాడు. సోదరుడు వచ్చాడని యమున సంతోషంగా పిండివంటలతో భోజనం పెట్టింది. చాలా రోజుల తర్వాత సోదరీ సోదరులు కలుసుకోవటంతో ఇరువురూ సంతోషించారు. ఆ సంతోషంతో యమధర్మరాజు యమునని ఏదైనా వరం కోరుకోమన్నాడు. వాళ్ళు దేవతలు కనుక వారు కోరే వరాలు కూడా జన ప్రయోజనాలుగా వుంటాయి. ఆమె ఈ కార్తీకశుధ్ధ విదియనాడు లోకంలో ఎక్కడైనా సరే, తన సోదరి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసిన సోదరులకి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించమని అడిగింది. ఈ కోరికకి యమధర్మరాజు సంతోషించి, అలా వేడుక జరుపుకున్న వారికి అపమృత్యు దోషం (అకాల మరణం) లేకుండా వుంటుంది, ఆ సోదరి సౌభాగ్యవతిగా వుంటుంది అని వరాలిచ్చాడట. అందువల్లనే ఈ ఆచారం ఆచరణలోకి వచ్చింది. సోదరీ సోదరుల మధ్య అనుబంధాలు పటిష్టంగా ఉండాలంటే మన పెద్దలు సూచించిన ఇలాంటి సాంప్రదాయాలను మీరూ పాటించండి.