శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానము, ఇంద్రకీలాద్రి

 

వినాయకచవితి : 

శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానము, ఇంద్రకీలాద్రి,విజయవాడ (ప్రజా అమరావతి):  

       శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర భాద్రపద శుద్ధ చవితి,శుక్ర వారం నుండి భాద్రపద శుద్ధ షష్ఠి, ఆది వారం వరకు అనగా ది.10.09.2021 నుండి ది.12.09.2021 వరకు ఉపాలయము అయిన శ్రీ శివకామ సుందరీ సమేత నటరాజస్వామి వారి ఆలయము నందు గల శ్రీ వినాయక స్వామి వారి ఆలయము నందు మరియు కొండపైన చిన్న రాజగోపురము వద్ద గల లక్ష్మీ గణపతి విగ్రహము వద్ద ఏర్పాటు చేయు మృత్తికా గణపతి వద్ద వినాయక చవితి ఉత్సవములను త్రయాహ్నిక దీక్షాపూర్వకముగా నిర్వహించుటకు దేవస్థాన వైదిక కమిటీ వారి సూచనల మేరకు నిర్ణయించడమైనది.  


వినాయక చవితి కార్యక్రమ వివరములు: 


ది.10.09.2021:

         శ్రీ నటరాజస్వామి వారి ఆలయము నందు గల శ్రీ వినాయకుని ఆలయము నందు మరియు చిన్న రాజగోపురము ఎదురుగా గల లక్ష్మీగణపతి విగ్రహము వద్ద ఏర్పాటు చేయు వినాయకుని విగ్రహము వద్ద  ఉ.09.10గం.లకు విఘ్నేశ్వర పూజ. అనంతరం కలశ స్థాపన, విశేష పత్రి పూజ, వినాయక చవితి కధాశ్రవణం నిర్వహించుట.


సా.04-30 గం.ల నుండి సా.06-30 గం.ల వరకు:   మండప పూజ, హారతి, మంత్ర పుష్పములు మరియు తీర్ధ ప్రసాద వితరణ. 


ది.11.09.2021:

ఉ.08-00 గం.లకు : మండప పూజ, గణపతి హోమము.

సా.04-30 గం.ల నుండి గం.06-30 వరకు: మండప పూజ, హారతి, మంత్ర పుష్పములు మరియు తీర్ధ ప్రసాద వితరణ.


ది.12.09.2021 :

ఉ.08-00 గం.లకు : మండప పూజ, గణపతి హోమము.

ఉ.10-00 గం.లకు :  పూర్ణాహుతి, కార్యక్రమ సమాప్తి. 

సా.05-00 గం.లకు:  వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం.


శ్రీ అమ్మవారి సేవలో..

పాలకమండలి చైర్మన్ శ్రీ పైలా సోమినాయుడు మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీమతి డి.భ్రమరాంబ.