అధికారులతో బేటీ అయినా కమిషనర్

 తాడేపల్లి (ప్రజా అమరావతి); తాడేపల్లిలోని పంచాయతీ రాజ్,


గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ కార్యాలయంలో గురువారం     పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ  అధికారులతో భేటీ ఐన కమిషనర్ శ్రీ కోన శశిధర్ .

Comments