పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీ కోన శశిధర్

 తాడేపల్లి (ప్రజా అమరావతి); తాడేపల్లిలోని రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ కార్యాలయంలో గురువారం


పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీ కోన శశిధర్ .

Comments