ప్రజలచే ఎన్నుకోబడి న ప్రజా ప్రతినిధులకి వారి అధికారా లపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉండా లని

 


కొవ్వూరు (ప్రజా అమరావతి);


గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో వార్డు సభ్యుల అధికారాలు తెలుసుకొని పేద ప్రజలకు అర్హత ఉన్న ప్రతీ ఒ క్కరికి ప్రభుత్వ పధకాలను అమ లు చేసే విధంగా చర్యలు తీసు కోవాలని డి. యల్. డి. ఓ, పి. జగ దాంబ పేర్కొన్నారు. సోమవారం స్థానిక ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల లో  కొవ్వూరు మండలపరిధిలోని  98 వార్డుసభ్యులకు మాస్టర్ ట్రైన ర్స్ తో శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిం చారు. ఈ సందర్భంగా జగదాంబ మాట్లాడుతూ ప్రజలచే ఎన్నుకోబడి న ప్రజా ప్రతినిధులకి వారి అధికారా లపై స్పష్టమైన  అవగాహన ఉండా లని


అన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభు త్వాలు అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ఆయా గ్రామ పంచాయతీ లను ఏవిధంగా అభి వృద్ధి చేసుకోగలమో తెలియచెయ్య డం జరిగిందన్నారు.

కొవ్వూరు మండల పరిధిలో ని మిగిలిన గ్రామ పంచాయతీ లైన అరికిరేవుల, చిడిపి, ధర్మవరం, దొమ్మేరు, ఐ. పంగిడి, కాపవరం, కుమారదేవరం, మద్దూరు గ్రామ పంచాయతీ లకు చెందిన 98 మందికి (వార్డు సభ్యుల కు) శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించడం జరిగిందని జగదాంబ తెలిపారు.

 శిక్షణా తరగతులను సద్వినియో గం చేసుకోని ప్రజలకు మెరుగైన పౌర సేవలను మరింతగా అందిం చాలని మాస్టర్ శిక్షకులు విజ్ఞప్తి చేశారు. వార్డు సభ్యుల విధి విధా నాలపై రూపొందించిన మెటీరియల్ ను  శిక్షణ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారికి  అందచేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్. పి. టి. సి, బొంతా వెంకట లక్ష్మి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.