వరద ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న సజ్జల

వైఎస్ఆర్ కడప (ప్రజా అమరావతి);


    కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గంలో వరద ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి , శ్రీ చల్లా మధుసూదన్ రెడ్డి , మరియు జాయింట్ కలెక్టర్ .