విశాఖపట్నంలో సీఎం శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన


విశాఖపట్నం(ప్రజా అమరావతి);


విశాఖపట్నంలో సీఎం శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనఉడా పార్క్‌ వద్ద ఉడా పార్క్‌తో పాటు జీవీఎంసీ అభివృద్ది చేసిన మరో 4 ప్రాజెక్ట్‌లను ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి.