ఓపెన్ స్కూల్ వార్షిక పరీక్షల తీరు పరిశీలించిన ఆర్డీవో ఎస్. మల్లిబాబుకొవ్వూరు (ప్రజా అమరావతి): 


ఓపెన్ స్కూల్  వార్షిక పరీక్షల తీరు పరిశీలించిన ఆర్డీవో ఎస్. మల్లిబాబుకొవ్వూరు లోని హోలీ ఏంజిల్స్ స్కూల్ నందు నిర్వహిస్తున్న 10 వ తరగతి ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షల నిర్వహించే తీరును ఆర్డీవో ఎస్. మల్లిబాబు శుక్రవారం తనిఖీ చేశారు.

 

విద్యార్థులకు త్రాగునీటిని అందుబాటులో ఉంచాలని, పరీక్షా సమయం ముగిసే వరకు ఎవ్వరినీ బయటకు పంపరాదని సూచించారు.Comments