కిలారు రణధీర్ కుమార్ ఈనెల 29వ తేదీ నుండి జులై 10వ తేదీ వరకు ఫిన్ ల్యాండ్ లో నిర్వహించే 24వ ప్రపంచ మాస్టర్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్ షిప్


విజయవాడ (ప్రజా అమరావతి); 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్ధిక శాఖ (పే అండ్ అకౌంట్స్) కార్యాలయంలో పర్యవేక్షకులుగా పనిచేస్తున్న కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం గ్రామానికి చెందిన కిలారు రణధీర్ కుమార్ ఈనెల 29వ తేదీ నుండి జులై 10వ తేదీ వరకు ఫిన్ ల్యాండ్ లో నిర్వహించే 24వ ప్రపంచ మాస్టర్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్ షిప్


లో పాల్గొన నున్నట్లు మాస్టర్ అథ్లెటిక్ ఫెడరేషన్ అఫ్ ఇండియా కార్యదర్శి శ్రీ డేవిడ్ ప్రేమనాధ్ తెలిపారు.   800 మీటర్ల పరుగు పందెం విభాగంలో రణధీర్ కుమార్ క్రీడా కారుడిగా పాల్గొన నున్నారని కార్యదర్శి శ్రీ డేవిడ్ ప్రేమ నాధ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.     


Comments