అదనంగా తరగతి గదులు నిర్మాణం కోసం భూమిపూజ మరియు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శ్రీ పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి


 మాచర్ల (ప్రజా అమరావతి);     మాచర్ల నియోజకవర్గంలో కారంపూడి మండలం  మిరియాల గ్రామంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మంగా చేపట్టిన నాడు-నేడు (మనబడి) కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ నందు నూతనంగా నిర్మించనున్న అదనంగా తరగతి గదులు నిర్మాణం కోసం భూమిపూజ మరియు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శ్రీ పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మాచర్ల శాసనసభ్యులు , ప్రభుత్వ విప్, వై.యస్.అర్.సి.పి పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షులు & జిల్లా అభివృద్ధి మండలి చైర్మన్.

Comments